Adolf

Ime Adolf je med moškimi imeni v Sloveniji na 176. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo s tem imenom poimenovanih 907 (1971: 2199; 1994: 1488) moških oseb. Podatki kažejo, da se je število z imenom Adolf poimenovanih oseb od leta 1971 naprej več kot prepolovilo. Podrobnejši podatki o vseh zdaj živih Adolfih pa izkazujejo, da jih je največ iz obdobij 1931–1940 (228) in 1941–1950 (451). Iz obdobij po letu 1950 je število novorojenih Adolfov vse manj in jih po letu 1970 skorajda ni več. Popularnost imena Adolf pred drugo svetovno vojno in med njo ter njeno naglo prenehanje po drugi svetovni vojni je povezano z vzponom in padcem nemškega diktatorja Adolfa Hitlerja. Skrajšane oblike imena Adolf so Adi (2012: 90), Ado (25) in Dolfe (5). Ženska oblika imena Adolf je Adolfa (1971: 17; 1994: 12; 2012: 7) z različicama Adolfina (2012: 21) in Fina (9).


    God:

    • 13. februar, nekdaj 30. junij
    • 27. september

Ime Adolf izhaja iz nemščine, kjer ga pišejo tudi Adolph. Nastalo je iz starejših oblik Athalwolf, Athaulf, ki jih razlagajo iz starovisokonemških besed adal 'plemenit' in wolf 'volk'. Glede na to so nekdaj novorojencu namenjali simbolično moč plemenitega volka. Sestavina adal je prvi del mnogih zloženih nemških imen, npr. Adalbert, Adalfried, Adalger, Adalmar, Adalwin, Adelhelm, Adelher, Adubald, Adubert. Enako sestavina wolf kot prvi in drugi del, npr. Wolfgang, Wolfhard, Wolfram ter Agilof, Arnulf, Bardolf, Bernulf, Gundolf, Hildolf. Nemške skrajšane oblike imena Adolf so Ado, Alf, Dolf. Adolf je pri Francozih Adolph, ki je tudi novejši priimek, pri Angležih Adolf, Adolph, skrajšano Dolph, pri Špancih Adolfo, pri Italijanih Adolfo, skrajšano Ezzo.

V koledarju je 13. februarja Adolf Osnabriški, nemški škof († 1224).

Zajemi vsak dan

Vsak dogodek mojega življenja mi je v dobro, ker prihaja od tebe. Iz leta v leto me vodiš po svoji čudoviti Božji previdnosti.

(sv. John Henry Newman)
Petek, 1. December 2023

pripravljamo

Na vrh