9. junij

 • Aleksander in Antonina, sv., † 313, mučenca
 • Ana Marija Taigi, bl., †1837, družinska mati in mistikinja iz Rima
 • Antonina, sv., † 313. mučenka
 • Efrem Sirski, sv., † 373, cerkveni učitelj
 • Felicijan, sv., † ok. 297, mučenec
 • Jožef iz Anchiete, bl., † 1597, misijonar
 • Kolumban (Kolumb, Kolumba), sv., † 597, opat in potnik h Kristusu
 • Primož in Felicijan, sv., † ok. 297, mučenca
 • Rihard, sv., 12. st., škof v Andrii v Italiji
 • Robert Salt, bl., † 1537, mučenec v Londonu
 • Silvester, bl., † 1348, kamaldulenski menih v Firencah
 • Tekla, Mariamna, Marta, Maria in Amai, sv., † 347, device in mučenke v Arbeli v Perziji
 • Vincenc, sv., prva st., mučenec v Agenu v Franciji

Zajemi vsak dan

Poklic je Božji poziv nam. Poklic zakoncev je Božji poziv, naj mu služijo z družinskim življenjem in vzgojo otrok.

(sv. Vincencij Pavelski)
Sreda, 27. September 2023
Na vrh