Ignac

Med moškimi imeni v Sloveniji je ime Ignac na 172. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 1. 1. 2011 z imenom Ignac poimenovanih 954 (2008: 998; 1994: 1498; 1971: 3539) oseb. Primerjalni podatki po obdobjih kažejo, da se zanimanje za to ime že dlje časa precej zmanjšuje. Različice imena Ignac so: Ignacij (2011: 316), Ignacije (5), Ignacijo, Ignjat (8), Igo (5), Nac (16), Nace (438). Klicne oblike: Nacek, Naci, Nacko. Ženske oblike: Ignacija (12), Iga, Naca, Nacka.


  God:

  • 3. februar
  • 11. maj
  • 28. maj
  • 31. julij
  • 17. oktober
  • 23. oktober
  • 24. november

Ime Ignac z daljšo različico Ignacij izhaja iz latinskega imena Ignatius, to pa iz starejšega Egnatius. Egnatius je bilo starorimsko rodovno ime in ga povezujejo z etruščanskimi imeni tipa Ecnate, Ecnatna, katerih pomen za zdaj ni znan. Grška oblika latinskega imena Ignatius je Ignátios. Latinsko Ignatius so po ljudski etimologiji povezovali z latinskim ignis 'ogenj'. Na tej osnovi so nastale (južno)slovanske koledarske različice Ognjan, Ognjen, Ognjeslav, Ognjana, Ognjenka, Ognjeslava. Hrvaška ilirska različica imena Ignacij je Vatroslav. Ime Igo je tvorjenka na ‑o iz prvega zloga skrajšanega imena Ignac, ime Nace pa tvorjenka na ‑e iz drugega zloga skrajšanega imena Ignac.

V koledarju so Ignacij Antiohijski, škof, mučenec v Rimu v času cesarja Trajana (17. oktobra), Ignacij, patriarh v Carigradu iz 9. stoletja (23. oktobra), Ignacij Loyola, španski plemič in častnik, ustanovitelj jezuitskega reda 1534 v Parizu in njegov prvi general (31. julija). V Sloveniji je ena cerkev sv. Ignacija (na Rdečem Bregu kot podružnica fare sv. Lovrenca na Pohorju).

 

Zajemi vsak dan

Gledamo zvezde na TV-ekranih, tiste domače, ki želijo biti priznani kot zvezde, pa spregledujemo.

(Karel Gržan)
Petek, 14. Junij 2024
Na vrh