Selma

Med ženskimi imeni v Sloveniji je ime Selma na 333. mestu. Dne 1. 1. 2014 je bilo s tem imenom poimenovanih 355 (1971: 34; 1994: 185; 2012: 339) oseb ženskega spola. Statistični primerjalni podatki kažejo, da se je zanimanje za ime Selma po letu 1971 precej povečevalo, in sicer največ v obdobju 1981–1990 (122) in 1991–2000 (70). Možne različice imena Selma so Anselma, Anzelma, Zelma, moške oblike pa Anselm, Anselmo, Anzelm, Selmo (2014: 6).


    God:

    • 3. marec
    • 18. marec
    • 21. april

Ime Selma je možno razlagati kot skrajšano obliko iz imena Anselma, ki je ženska oblika imena Anselm, ki ima tudi različico Anzelm. Ime Anselm je po izvoru nemško ime in je zloženo iz starovisokonemških besed ans 'bog' in helm 'čelada, zaščita'. Nemške različice imena Anselm so Anshelm, Ansem, Ansel, Anzo, latinizirano Anselmus, italijansko Anselmo, angleško-ameriška oblika za Selma pa je Zelma. Ime Selma pa lahko izhaja tudi iz pogostega muslimanskega imena Selma. To izhaja prek turškega imena Selma iz arabskega Sälma in ga povezujejo s korenom slm 'biti zdrav, cel; biti varen; rešiti se'. Muslimansko Selma je lahko tudi skrajšana oblika iz imena Selmána, ki je iz istega korena. Ime Selmana je sicer ženska oblika imena Sélman, ki izhaja prek turškega Selman iz arabskega imena Sälman. Pomensko sorodno je muslimansko ime Selima (2012: 28), ki jo razlagajo iz arabskega sälimä 'zdrava, ohranjena; popolna; varna; dobra' (gl. I. Smajlović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni in Hercegovini, str. 463–464). Glede na močno priseljevanje iz Bosne in Hercegovine v času Jugoslavije je ta razlaga imena Selma pri nas zelo verjetna.

Ime Selma je možno koledarsko uvrstiti k imenu Anselm oziroma Anzelm: 21. aprila Anzelm, angleški škof in cerkveni učitelj († 1109), 18. marca Anzelm Mantovski, italijanski škof († 1086), 3. marca Anzelm Furlanski, opat († 803). Znana evropska Selma je švedska pisateljica Selma Lagerlöf (1858–1940).

Zajemi vsak dan

Vera je dejansko nekaj, kar nam je podarjeno, da predamo naprej, nekaj, česar sploh nimamo pravilno, če hočemo to imeti samo zase.

(Benedikt XVI.)
Sobota, 13. April 2024
Na vrh