10. julij

LETA 138 UMRL HADRIJAN

10 07 138 cesar HadrijanRIMSKI CESAR (*76)

Rimski cesar je bil od leta 117-138, velja za cesarja miru, poznan je po veselju do potovanj. Po pričevanjih je želel vse, o čemer je prebral, videti tudi na lastne oči, zato je prepotoval celotno cesarstvo. Zavaroval je mejo na Donavi, mejo v Mezopotamiji so zopet pomaknili z reke Tigris na reko Evfrat. Imperij se je v času njegovega vladanja precej skrčil. Bil je tudi velik graditelj (Angelski grad), obnovil je Panteon ... Dal je zgraditi zid, ki ločuje Britanijo od poganske Škotske (še vedno obstaja). Iz njegovega časa je znan tudi drugi večji upor Judov (Simon Bar Kohba), Hadrijan je hotel v Jeruzalemu zgraditi Jupitrov tempelj ... v petih letih so Rimljani upor zadušili in Jeruzalem je postal rimska kolonija, Judejo, Galilejo in Samarijo pa je združil v novo provinco Palestinsko Sirijo (da bi šla Judeja v pozabo).

 

LETA 1099 UMRL EL CID

10 07 1099 El CidKASTILSKI VOJSKOVODJA, GLAVNI LIK ISTOIMENSKEGA EPA (* 1043)

Rodrigo Díaz de Vivar je bil doma v majhnem mestu Vivar del Cid blizu Burgosa. Pripadal je nižjemu plemstvu in se kot kastiljski bojevnik in junak boril v službi Sanča II. Mavri so mu dali ime El Cid Campeador (gospodar). Rodrigo Zavzema pomembno mesto v zgodovini srednjeveške Kastilje, pa tudi epike. Prvi španski ep, napisan okoli leta 1140, je prav Pesem o Cidu (šp. Cantar de mío Cid), opeva pa podvige Rodriga Diaza v borbi proti Mavrom.

 

LETA 1407 USTANOVLJENA KARTUZIJA PLETERJE

10 07 1407 ustanovljena kartuzija PleterjeZ USTANOVNO LISTINO CELJSKEGA GROFA HERMANA II.

Edina še delujoča kartuzija na Slovenskem so Pleterje, samostan reda kartuzijanov, najstrožjega moškega reda. Leži blizu Šentjerneja na Dolenjskem. Ustanovljena je bila kot zadnja (četrta) pri nas (prej Žiče, Jurklošter, Bistra pri Vrhniki) ustanovil jo je leta 1403 celjski grof Herman II.; ustanovna listina pa ima današnji datum (leta 1407). Tega leta se je končala tudi osnovna gradnja samostana in kapele. Samostan je bil dokončno zgrajen šele leta 1410, samostanska cerkev pa leta 1420. Ko so Celjani s smrtjo Ulrika II. (1456) propadli, se je pričelo tudi počasno zamiranje samostana (tudi zaradi turških vpadov). Po letu 1595 so jo za nekaj časa prevzeli jezuiti, leta 1899 pa so kartuzijani nekdanjo kartuzijo odkupili (medtem je postala zasebna last) in do 1904 je potekala obnova samostana. Spet so jo požgali partizani 1943.

več o Pleterjah v rubriki Samostani – duhovna žarišča, Ognjišče 03_1976 in v prilogi (ob šeststoletnici samostana), Ognjišče 01_2005

 

LETA 1509 ROJEN JEAN CALVIN

10 07 1509 Jean CalvinFRANCOSKI TEOLOG IN REFORMATOR, OZNANJEVALEC STROGEGA BOGA († 1564)

Med pobudniki reformacije ima ob Martinu Luthru pomembno mesto Jean Calvin (Kalvin). Rodil se je v Franciji, deloval pa je v Švici, največ v Ženevi, kjer je ustanovil “po Božji besedi reformirano Cerkev”. Njegovo glavno teološko delo je Nauk krščanske vere. Naslonil se je na Luthrovo teologijo, le da je pri njem v središču Bog, ki je predvsem strogi sodnik. Kalvin je učil, da je Bog ljudi že vnaprej določil ali za zveličanje ali za pogubljenje (predestinacija).

 

LETA 1838 ROJEN JAKOB JAMES TROBEC

10 07 1838 Jakob TrobecMISIJONAR, DUHOVNIK IN ŠKOF († 1921)

Rodil se je v kmečki družini na Logu pri Polhovem Gradcu. Teologijo je študiral v Ljubljani in na pobudo F. Pirca odšel v misijone v Pensilvanijo (ZDA). Kaplanoval je pri F. Pircu in J. Buhu in bil po letu 1866 župnik, kasneje dekan v Wabashi. Sezidal je več cerkva in šol, ter ustanovil več katoliških društev. Za škofa v St. Claudu (Minnesota) je bil posvečen leta 1897, ustanavljal je župnije, bolnišnici, dobrodelni zavod, 38 cerkva ... Znan je bil kot organizator šolstva, prizadeval si je za izboljšanje kulturnih razmer priseljencev. Posebej je pomagal rojakom v ZDA in v domovini po prvi svetovni vojni, bil je izredno delaven, rad je pomagal in povezoval duhovnike v izseljenstvu.

 

LETA 1843 UMRL JOŽEF K. ERBERG

27 08 1771 Jozef K ErbergKRANJSKI BOTANIK, LIT. ZGODOVINAR, ZBIRATELJ (* 1771)

V Ljubljani rojeni baron Jožef Kalasanc Erberg je med študijem na Dunaju ‘pokusil’ številne znanosti; od filozofije in matematike do prava in se je odlikoval po obsežnem znanju. Ko se je vrnil v Ljubljano, je bil v službi deželnih stanov. Po stikih z Zoisovim krogom je javno kazal spoštovanje do slovenskega jezika. Njegova ljubezen je bila usmerjena predvsem na zbiranje in čuvanje spomenikov, ki jih je mogel spraviti v kakršno koli zvezo z materialno ali duhovno kulturo na Slovenskem.

 

LETA 1851 UMRL LOUIS-JACQUES-MANDE DAGUERRE

10 07 1851 Louis DaguerreFRANCOSKI UMETNIK IN FIZIK (* 1787)

Izobraževal se je v arhitekturi, gledališkem oblikovanju, slikanju panorame (s Prévostom). Zelo ga je zanimala gledališka iluzija, tako da je postal oblikovalec za gledališče. Najbolj pa je znan po izumu dagerotipa, predhodnika fotoaparata, oziroma fotografskega postopka s fotografiranjem na posebno kovinsko ploščo. Svojo prvo fotografijo je ustvaril nekaj let po tem, ko je Nicéphore Niépce napravil prvo trajno fotografijo (heliogram).

 

LETA 1856 ROJEN NIKOLA TESLA

10 07 1856 Nikola TeslaSRBSKO-AMERIŠKI ELEKTROINŽENIR, FIZIK, IZUMITELJ († 1943)

Znanstvenik Nikola Tesla je eden največjih svetovnih umov in raziskovalcev v elektrotehniki. Iznašel ali vsaj teoretično si je zamislil ogromno tehničnih naprav, ki jih danes uporabljamo. Ko vključite računalnik, se spomnite tega velikega znanstvenika, kajti izmenični tok se proizvaja v Teslovem trifaznem generatorju, prenaša se po Teslovi mreži visoke napetosti, Teslov navoj daje napetost za sliko na monitorju, brezžična "miška" pa deluje po radijskih valovih, ki jih je prvi proizvedel Tesla. To je samo delček zapuščine tega velikega inženirja, ki se je v svojem življenju podpisal pod več kot 700 patentov, v resnici pa jih je imel več kot tisoč. Mnoga njegova odkritja so po krivici pripisovali drugim, ker sam ni znal "tržiti". Mnogi njegovi izumi tvorijo osnovo sodobne uporabe električne energije. Njegov najznamenitejši izum je večfazni indukcijski elektromotor, ki ga je zgradil leta 1882 in deluje na njegovem načelu izmeničnega električnega toka. Večina izumov je s področja elektrike, toda iznašel je tudi Teslovo navitje, turbino brez lopatic ... "Sedanjost je vaša, jaz delam za bodočnost," je dejal Nikola Tesla. Unesco, odbor OZN za vzgojo, znanost in kulturo, je leto 2006 razglasil za leto Nikola Tesle.

... več o njem v prilogi, Ognjišče 07_200607_2006

 

LETA 1860 ROJEN VIKTOR BEŽEK

10 07 1860 Viktor BezekPEDAGOG, UREDNIK IN JEZIKOSLOVEC IN NEDOKONČANA "ZGODOVINA PEDAGOGIKE" († 1919)

Pedagog, jezikoslovec in urednik Viktor Bežek, rojen v Postojni, je bil med drugim ravnatelj učiteljišča v Kopru in v Gorici. Uveljavil se je kot jezikoslovec, zgodovinar in pedagog. Pripravljal je Zgodovino pedagogike, a dela ni dokončal. Bil je prenovitelj šolskih programov: pouk naj ne vadi samo spomina, ampak tudi razum in voljo, tako da vzgoji značaje.

njegova misel:

Modrijanov je svet poln, značajev pa šteje le malo.

 

LETA 1871 ROJEN MARCEL PROUST

10 07 1871 Marcel ProustFRANCOSKI PISATELJ († 1922)

Parižan iz ugledne družine, študiral je pravo, književnost in filozofijo, gibal se je v visoki družbi, bil je izredno pozoren opazovalec, spreten sogovornik, znal je oponašati druge ... Pisati je začel kratke zgodbe, literarno je portretiral umetnike ... kasneje je iz razočaranja nad plemstvom obrnil k naravi in človeku, ki se sooča z večnostjo ... Začel je pisati svoje največje delo, ciklus sedmih romanov Iskanje izgubljenega časa in z njim je tudi eden največjih pisateljev 20. stoletja. Zaprt pred zunanjim svetom je sklenil, da bo v spominih znova doživel tisti del življenja, ki ga je bil nekoč deležen vsaj kot opazovalec. »No, zdaj ko sem malo preveč utrujen, da bi živel z drugimi, se mi zde ti stari osebni občutki tako dragoceni kot strastnemu zbiratelju. Odprem si srce kot izložbo.« Njegovo delo je literarni spomenik, prvi moderni psihološki roman, v katerem se prepletajo spomini, opažanja, inteligenca, domišljija in psihološka analiza ... vplivalo je na številne (Virginia Woolf, James Joyce).

njegove misli:

- Obstajata samo dve vrsti ljudi: velikodušni in tisti, ki niso takšni.

- Ljubezen ne živi samo od tega, kar prejema; veliko bolj živi od tistega, kar daje.

 

LETA 1895 ROJEN CARL ORFF

10 07 1895 Carl OrffNEMŠKI SKLADATELJ, PEDAGOG († 1982)

Rojen v nemški družini, ki je bila zelo aktivna v nemški vojski, zato o svoji preteklosti ni želel veliko govoriti. Vemo, da je do prve svetovne vojne študiral na münchenski Akademiji za glasbo, med 1. svetovno vojno pa je služil vojaški rok. Vojaška godba očetovega polka je igrala njegovo glasbo. Po vojni je deloval v opernih hišah v Mannheimu in Darmstadtu, kasneje pa se je vrnil v München in nadaljeval študij glasbe. Je soustanovitelj »Guentherjeve šole« za gimnastiko, glasbo in ples v Münchnu, kjer je bil od leta 1925 do svoje smrti vodja glasbenega oddelka. Predvsem se je ukvarjal z otroki in razvil mnoge teorije v glasbenem izobraževanju. Po njem je dobil ime orffov instrumentarij.. Njegovo najbolj slavno delo, scensko kantato Carmina Burana (1937), povezujejo z ustrojem takratne nemške države, čeprav je Orff večkrat trdil, da je kot prijatelj Kurta Huberja, ustanovitelja odporniškega gibanja, sodeloval pri tem gibanju - kar pa ni dokazano.

 

Pripravlja Marko Čuk

Zajemi vsak dan

Cerkev je bila ustanovljena, da gradi Božje kraljestvo že tukaj na zemlji, ne pa, da si pridobiva zemeljsko oblast.

(sv. Pavel VI.)
Sobota, 20. Julij 2024
Na vrh