Friderik

Ime Friderik je med moškimi imeni v Sloveniji na 266. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 1. 1. 2014 s tem imenom poimenovanih 477 (1971: 1088; 1994: 925; 2011: 522) oseb. Kot je razvidno iz podatkov po obdobjih, je zanimanje za ime Friderik v zadnjih desetletjih zelo upadalo. Različice imena Friderik so: Frederik, Fred (2014: 7), Fredi (176), Fredo (6), Fredy (6), Fric (13), Frido (5), Fridrih (27), Riko (25). Ženske oblike: Friderika (2011: 228; 390. mesto; 2014: 207, 430. mesto), Frida (384, 317. mesto), Rika (19).


    God:

    • 3. marec
    • 18. julij
    • 9. september

Ime Friderik izhaja iz nemškega imena Friedrich. To je zloženka iz starovisokonemških občnih besed fridu 'mir, obramba' in rīchi 'mogočen, knez'. Dolnjenemška oblika imena Friedrich je Frederich. Nemške skrajšane oblike imena Friedrich so Friddo, Frido, Fried, Fritz. Sestavino fridu imajo kot prvo sestavino še nemška imena Frid(e)bert, Fridleif, Fried(e)mann, Fried(e)mar, Fried(e)mund, Friedhart, Friedhelm, Frithjof, kot drugo sestavino pa Alfried, Gottfried, Heimfried, Siegfried itd. Slovenska skrajšana oblika Riko je lahko nastala tudi po krajšanju imen Henrik in Rihard, saj obe vsebujeta sestavino rīchi.

Iz imena Friderik in njegovih različic so nastali priimki Fric, Fritz, Fricelj, Friderik, Fridel.

Friderik je pogosto ime vladarjev, npr.: Friderik IX., danski kralj od 1947 do 1972, Friedrich I. Barbarossa, nemški cesar (1152–1190), Friedrich II. Veliki, pruski kralj (1740–1786). Friderik je tudi Bedřich Smetana, češki skladatelj iz 19. stoletja. Iz slovenske zgodovine je znan tudi Friderik II. Celjski, ki je leta 1436 postal državni knez.

V koledarju sta 3. marca bl. Friderik, nizozemski opat († 1175), 18. julija pa Friderik, škof v Utrechtu na Nizozemskem in mučenec († 838). Upodabljajo ga kot škofa, prebodenega z dvema mečema.

še nekaj blaženih s tem imenom:

● Friderik, bl., † 1071, opat samostana Hirsau v Nemčiji (7. maj)
● Friderik, bl, 11329, avguštinski eremit v Regensburgu v Nemčiji (30. november)
● Friderik Albert, bl., † 1876, duhovnik iz Turina, redovni ustanovitelj (30. september, god 28. september)
● Friderik Janssoone, bl., † 1916, francoski duhovnik (4. avgust)
● Friderik Ozanam, bl., † 1853, apostol dobrodelnosti (8. september, god 9. september)
● Friderik Rubio Alvarez, bl., † 1936, mučenec v Španiji (30. julij) - glej Bravlij Marija Corres, Friderik Rubio Alvarez in 69 tovarišev

častitljiv Božji služabnik

● Friderik Baraga, † 1868, slovenski misijonar in škof (19. januar)

 

Zajemi vsak dan

Vera je dejansko nekaj, kar nam je podarjeno, da predamo naprej, nekaj, česar sploh nimamo pravilno, če hočemo to imeti samo zase.

(Benedikt XVI.)
Sobota, 13. April 2024
Na vrh