Peter

Med najpogostejšimi moškimi imeni v Sloveniji je ime Peter na 10. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 1. 1. 2016 z imenom Peter poimenovanih 12.424ꜜ (2014: 12.615; 1994: 13.942; 1980: 13.006; 1971: 10.844) prebivalcev. Različice imena Peter so: Pejo (2016: 58), Pera (9), Perica (52), Perko, Pero (331), Petar (888; 181. mesto), Petrček, Petja (63), Petko (54), Petre (28), Pietro (12), Piero (8), Peter Pavel (45), Pavel Peter (13). Ženska oblika imena Peter je Petra (2016: 9.179ꜜ; 12. mesto; 2014: 9.211; 1994: 8.397; 1990: 7.689; 1980: 4.262; 1971: 690).


  God:

  • Januar:
   1., 6., 8., 9., 10., 11., 16., 27., 28., 30.
  • Februar:
   1., 6., 8., 16., 21., 22., 24.
  • Marec:
   4., 12., 26., 30.
  • April:
   4., 15., 18., 27., 28., 30.
  • Maj:
   3., 7., 15., 19., 26.
  • Junij:
   2., 4., 7., 29.
  • Julij:
   1., 2., 10., 30.
  • Avgust:
   2., 3., 30.
  • September:
   9., 11., 12., 17., 20., 23.
  • Oktober:
   4., 9., 19., 29.
  • November:
   24., 25.
  • December:
   9., 21.

Ime Peter izhaja iz latinskega imena Petrus, ki je po latinskem in grškem petra v pomenu ‘skala’ prevedeno iz aramejskega Kefa v pomenu ‘skala’. V slovenščini bi se torej Peter lahko imenoval Skalnik: posihmal se ti Peter poreče, to je skalnik, Ravn.-Valj. (Rad) (gl. M. Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar II, str. 484). Po novi zavezi je Jezus z imenom Kefa poimenoval ribiča Simona iz Kafarnauma. Po izročilu je Peter umrl mučeniške smrti leta 67 v Rimu. V katoliški cCerkvi velja za Kristusovega namestnika na Zemlji in za prvaka apostolov. Iz imena Peter in različic so nastali mnogi priimki, npr. Perc, Perko, Peterle, Peterlin, Petje, Petko, Petkovec, Petkovič, Petre, Petrič, Petrišič, Petrovič, Petrovčič, Pirc, Pirkovič.

Peter je ime več kot petdesetih svetnikov (54). Dne 2. avgusta je v koledarju sv. Peter Julijan Eymard, redovni ustanovitelj († 1868), 29. junija pa najbolj znana apostola Peter in Pavel. Po njima se pri nas imenuje 20 cerkva, po sv. Petru pa 63. Po cerkvah sv. Petra so poimenovana naselja Sv. Peter, Št. Peter, Šenpeter, Šempeter, po Petrih nasploh tudi druga, npr. Petrina, Petrinci, Petrinje, Petrova vas, Gornji Petrovci, Petrovče, Petrovo Brdo, Petrušnja vas. Po prazniku sv. Petra Petrovo je verjetno srbsko Petrovo sunce ‘pripeka, pasji dnevi’ in hrvaško ali srbsko na lijevo Petrovo ‘v nedogled, za nedoločen čas’.

V zvezi z imenom Peter, zlasti svetopisemskim, je nastalo več občnih besed, izrazov, frazemov. Tako petrovka pomeni ‘hruška, ki dozori v začetku julija’, narečno petrovac (Kostel ob Kolpi) pa ‘zgodnji krompir’. V enakem pomenu je na vzhodnem Štajerskem rabljen izraz petruha, petrovača pa pomeni ‘jabolko ali hruška, ki dozoreva ob Petrovem’. Imenska zveza Peter ali Pavel pomeni ‘kdorkoli’, npr.: To lahko reče Peter ali Pavel, jaz ne grem nikamor. Ne potrebujemo ne Petra ne Pavla (tj. nikogar). Peter in Pavel nastopata tudi v ljudskih posmehuljah, npr. Peter in Pav sta spila bokav … Sam Peter je v naslednjih posmehuljah (gl. K. Štrekelj, SNP IV, str. 375, 378): Peter, Šeter, kokošar./ Goni žabo na vršaj;/ Ka je žaba tusta, Peter jo pohrusta.

Peter in Pavel sta v nemškem frazemu dem Peter nehmen und dem Paul geben ‘vzeti, sposoditi si od koga in dati, vrniti drugemu’. Splošno znana je otroška igra črni Peter, nemško Schwarzer Peter, a tudi otroška igra ali je Peter doma, pri kateri odrasli prime otroka za nos in ga tako vpraša. V Prekmurju je rožec, rog sv. Petra ‘mavrica’, na vreme se nanašajo še nemški izrazi Petrus meint's gut ‘vreme je lepo, izboljšalo se je’, Petrus blinzelt ‘grmi in se bliska’ in Petrus schiff ‘lije kot iz škafa’. Na pomenu imena Peter, tj. ‘skala’, temelji nemško einen Peterskopf haben ‘biti trdoglav’. Italijansko gabbare San Pietro pomeni ‘zapustiti duhovniški stan’ (dobesedno: ‘prevarati sv. Petra’). O materi sv. Petra govorita istrski pregovor Tudi mati sv. Petra je v peklu zaradi zavisti in poljska primera zazdrosny jak Piotrowa mać.

 

Peter je ime mnogih svetnikov (v Letu svetnikov jih je 75):

 • Peter, sv., † 837, ustanovitelj in opat samostana Atroa v grški Tesaliji (1. januar)
 • Peter, sv., † 607, opat v Canterburyju v Angliji (6. januar)
 • Peter Tomaž, sv., † 1366, karmeličan in škof v Patti in Lipari (6. januar, god 8. januar)
 • Peter, sv., † 391/392, škof v mestu Sebaste v Armeniji (9. januar)
 • Peter Orseolo, sv., † 987, beneški dož, nato menih (10. januar)
 • Peter Apselam, sv., 4. st., mučenec v Cezareji v Palestini (11. januar)
 • Peter, sv., † 1220, manjši brat, mučenec (16. januar)
 • Peter, sv., † ok. 298, vratar, mučenec v Feniciji (27. januar)
 • Peter Nolasko, sv., † 1249, ustanovitelj reda mercedarijev (28. januar; god ponekod 25. decembra)
 • Peter, sv., † 969, bolgarski kralj in menih (30. januar)
 • Peter Antiohijski, sv., ok. 340 pred 440, puščavnik (1. februar)
 • Peter Krstnik, sv., † 1597, japonski mučenec (6. februar)
 • Peter Ognjeni, sv., † 1089, kardinal in škof v Albani v Italiji (8. februar)
 • Peter iz Castelnaua, sv., † 1208, francoski menih in mučenec (16. februar)
 • Peter Damiani, sv., † 1072, cerkveni učitelj (21. februar)
 • Peter, sv., † 64, sedež apostola Petra (22. februar)
 • Peter, sv., † 303, mučenec v Nikomediji (24. februar)
 • Peter, sv., † 1123, škof in opat v Cavi v Italiji (4. marec)
 • Peter iz Nikomedije, sv., † 303, mučenec (12. marec)
 • Peter, sv., † 311, škof v mestu Sebaste v Armeniji (26. marec)
 • Peter Regalado, sv., † 1456, iz reda manjših bratov v Aguilarju v Španiji (30. marec)
 • Peter, sv., † 1115, škof v Poitiersu v Franciji (4. april)
 • Peter Gonzales (Elmo, Telmo), bl., † 1246, dominikanski pridigar (15. april)
 • Peter, sv., prva st., mučenec v Melitini (18. april)
 • Peter Armengol, sv., † 1304?, redovnik mercedarijec vTarragoni v Španiji (27. april)
 • Peter Chanel, sv., † 1841, mučenec v Oceaniji (28. april)
 • Peter, sv., † 855, mučenec v Kordobi v Španiji (30. april)
 • Peter Čudodelnik, sv., † ok. 922, škof v mestu Argos na grškem Peloponezu (3. maj)
 • Peter, sv., † 743, škof v Ticinu v Švici (7. maj)
 • Peter, Andrej, Pavel in Dionizija, sv., 3. st., mučenci v Helespontu (15. maj)
 • Peter Celestin, sv., † 1296, puščavnik in papež (19. maj)
 • Peter Sanz, sv., † 1747 , dominikanec, škof in mučenec na Kitajskem (26. maj)
 • Peter, sv., † 304, mučenec (2. junij)
 • Peter Veronski, sv., † 1252, mučenec dominikanskega reda (6. april, god 4. junij)
 • Peter in tovariši, sv., † 851, mučenci v Kordobi v Španiji (7. junij)
 • Peter in Pavel, sv., † 64 in 67, prvaka apostolov (29. junij)
 • Peter, sv., † ok. 855, patricij iz Carigrada (1. julij)
 • Peter iz Luxemburga, sv., † 1387, škof (2. julij)
 • Peter, sv., † 1007, opat v Peruggi v Italiji (10. julij)
 • Peter Krizolog, sv., † po 451, cerkveni učitelj (30. julij)
 • Peter, sv., † 1109, škof v mestu Osma v Španiji (2. avgust)
 • Peter Julijan Eymard, sv., † 1868, redovni ustanovitelj (1. avgust, god 2. avgust)
 • Peter, sv., † 1105, škof v Anagniju v Italiji (3. avgust)
 • Peter, sv., † ok. 1050, nešolani poznavalec evangelija v samoti v Laciji (30. avgust)
 • Peter Klaver, sv., † 1654, jezuitski misijonar (8. september, god 9. september)
 • Peter, sv., † 826, škof v Niceji (11. september)
 • Peter II. iz Tarentaise, sv., † 1174, opat in nadškof (14. september, god 12. september)
 • Peter de Arbues, sv., † 1485, mučenec v Zaragozi v Španiji (17. september)
 • Peter Ch'oe in Janez Chon, sv., † 1866, korejska misijonska tiskarja in muč. (10. mar., god 20. sept.)
 • Peter Ch'oe in tovariši, sv., † 1839, mučenci v Koreji (20. december, god 20. september)
 • Peter Cho in tovariši, sv., † 1866, korejski mučenci (13. december, god 20. september)
 • Peter Maubant, sv., † 1839, mučenec v Koreji (21. september, god 20. september)
 • Peter Nam, Suzana U in tovariši, sv., † 1846, mučenci v Koreji (17. september, god 20. september)
 • Peter Yi, sv., † 1838, korejski mučenec (25. november, god 20. september)
 • Peter Yu, sv., † 1839, korejski deček in mučenec (31. oktober, god 20. september)
 • Peter, sv., † po 881, mučenec v severni Afriki (23. september)
 • Peter, sv., † 715, mučenec v Palestini (4. oktober)
 • Peter Galata, sv., 9. st., menih v Carigradu (9. oktober)
 • Peter Alkantarski, sv., † 1562, iz reda manjših bratov (18. oktober, god 19. oktober)
 • Peter, sv., † ok. 1287, avguštinski eremit v Gubbiu v Italiji (29. oktober)
 • Peter Da, sv., † 1862, mučenec v Vietnamu (17. junij, god 24. november)
 • Peter Doan Van Van, sv., † 1865, katehist in mučenec v Vietnamu (25. maj, god 24. november)
 • Peter Dumoulin-Borie, škof in tovariši, sv., † 1838, mučenci v Vietnamu (24. november)
 • Peter Dung in tovariši, sv., † 1862, mučenci v Vietnamu (6. junij, god 24. november)
 • Peter Frančišek Neron, sv., † 1860, mučenec v Vietnamu (3. november, god 24. november)
 • Peter Khanh, sv., † 1842, mučenec v Vietnamu (12. julij, god 24. november)
 • Peter Nguyen Van Hien, sv., † 1840, mučenec v Vietnamu (28. april, god 24. november)
 • Peter Thi in Andrej Dung, sv., † 1839, mučenca v Vietnamu (21. december, god 24. november)
 • Peter Tu in Anton Quynh, sv., † 1840, mučenca v Vietnamu (10. julij, god 24. november)
 • Peter Tu in Jožef Canh, sv., † 1838, mučenca v Vietnamu (5. september, god 24. november)
 • Peter Tuam, sv., † 1838, mučenec v Vietnamu (15. julij, god 24. november)
 • Peter Tuy, sv., † 1833, mučenec v Vietnamu (11. oktober, god 24. november)
 • Peter, sv., † 311, škof in mučenec v Aleksandriji (25. november)
 • Peter (Pierre) Fourier, sv., † 1640, redovnik (9. december)
 • Peter Kanizij, sv., † 1597, cerkveni učitelj (21. december)
 • Peter Nolasko, sv., † 1249, ustanovitelj reda mercedarijev (25. december, god ponekod 28. januar)

V Slo­veniji je 63 cerkva sv. Petra in 20 cerkva sv. Petra in Pavla. Po cerkvah so mnoga naselja poimenovana Sv. Peter, Št. Peter, Šentpeter, Šempeter. Tudi naselji Petrovče in Petrinja sta bili poimenovani po nekem Petru. Tako še precej drugih.

Zajemi vsak dan

Cerkev je bila ustanovljena, da gradi Božje kraljestvo že tukaj na zemlji, ne pa, da si pridobiva zemeljsko oblast.

(sv. Pavel VI.)
Sobota, 20. Julij 2024
Na vrh