Neža

Med najpogostejšimi ženskimi imeni je ime Neža na 51. mestu. Leta 2016 je bilo z imenom Neža poimenovanih 5.148 (1971: 5764; 1994: 3895; 2006: 4.032) ženskih oseb. Precej manj pogoste so bile različice Agnes (2016: 70; 2006: 74 oseb), Agnesa (2016: 42; 2006: 15), Agneš (5), Agneta (5), Agneza (2016: 36; 2006: 50), Agna (5), Agica (64), Nežica (12), Nežika (2016: 123; 2006: 130), Nežka (2016: 319; 2006: 330 - 317. mesto), pogostejša pa Janja (2016: 4.992; 2006: 5.022, 58. mesto), manj pogosta pa Ines (2016: 2.317; 2006: 2206) z različicama Ina (2016: 394; 2006: 251) in Inesa (15).


  God:

  • 15. januar
  • 21. januar
  • 2. marec
  • 20. april
  • 13. maj
  • 19. november
  • 24. november

Ime Neža izhaja iz latinskega imena Agnes, in sicer po izpustu prvega zloga prek oblike *Agneža. Latinsko ime Agnes razlagajo iz grškega hagnē´ v pomenu 'čista, nedolžna' ali iz latinskega agnus 'jagne', ki ima pri kristjanih simboličen pomen.

Latinsko obliko imena še danes izkazuje oblika Agnes, nadaljnje stopnje slovenjenja pa oblike Agnesa, Agneza in Agneš. Različice Nežica, Nežika in Nežka so tvorjenke na  ica,  ika in  ka iz imena Neža. Ime Ines je španska oblika imena Agnes. Ime Janja je nastalo iz latinskega Agnes prek oblike *Jagna.

Iz imena Neža je s priponskim obrazilom  ič tvorjen priimek Nežič s prvotnim pomenom 'sin Neže'. V starih listinah pa je zapisan tudi priimek Agnezič (gl. Urbar loškega gospostva 1501: Jerne Agnesitz, kmet v Dolenčicah), ki pa se do danes ni ohranil.

Agnes, tj. slovensko Neža, je ime trem svetnicam. V koledarju sta 2. marca Neža Češka ali Neža Praška, 20. aprila pa sv. Neža Montepulčanska. Najbolj znana pa je sv. Neža, devica in mučenka v času rimskega cesarja Dioklecijana (god 21. januarja). Med drugim jo upodabljajo z jagnjetom v naročju. Je zavetnica deviške čistosti, tudi zavetnica vrtnarjev. Na Slovenskem je sv. Neža postala zavetnica ovac, pastirjev in ovčarjev. Kmetje so Neži zaupali tudi kure, kar kaže pregovor Sveta Neža kuram rit odveže.

Zajemi vsak dan

Vera je dejansko nekaj, kar nam je podarjeno, da predamo naprej, nekaj, česar sploh nimamo pravilno, če hočemo to imeti samo zase.

(Benedikt XVI.)
Sobota, 13. April 2024
Na vrh