Gojko

Med moškimi imeni v Sloveniji je ime Gojko na 427. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo s tem imenom poimenovanih 215 (1971: 172; 1994: 212; 2008: 223) prebivalcev Slovenije. Različice imena Gojko so: Gojmir (1971: 50; 1994: 45; 2012: 28), Gojan, Gojc, Gojčo, Gojimir, Gojislav. Ženske oblike: Goja (2012: 25), Gojislava, Gojka (8), Gojmira.

    God:

    • 10. julij
    • 24. septembra

Ime Gojko je tvorjenka na ‑ko iz podstave goj- glagola gojiti ali iz imenske podstave Goj- ki je nastala po krajšanju zloženih imen Gojmir, Gojislav. Iz imenske podstave Goj- so s priponskimi obrazili ‑an, ‑c, ‑čo tvorjena imena Gojan, Gojc, Gojčo. Ime Gojmir z različico Gojimir je ime slovanskega izvora. Zloženo je iz občnih besed goj 'mir; vzgoja' (prim. gojiti, vzgojiti, vzgoja, gojenec) in mir. Pri imenu Gojimir bi lahko za prvo sestavino domnevali tudi velelnik goji glagola gojiti. Enako bi lahko domnevali tudi pri imenu Gojislav. V vsakem primeru naj bi bil nosilec imen Gojmir, Gojimir prvotno zelo miroljuben, medtem ko naj bi bil nosilec imena Gojislav slaven po gojenju ali se bolj zanimal za slavo. Imena iz imenske podstave goj' 'mir' so po O. Kronsteinerju (Die alpenslawischen Personennamen, str. 49 d.) predvsem južnoslovanska in so v virih zapisana od začetka 11. stoletja.

V koledarju se ime Gojko z različicami uvršča k imenu Pacifik: 14. septembra Pacifik, italijanski redovnik († leta 1721), 10. julija Pacifik Asiški, italijanski redovnik († leta1234).

Zajemi vsak dan

Cerkev je bila ustanovljena, da gradi Božje kraljestvo že tukaj na zemlji, ne pa, da si pridobiva zemeljsko oblast.

(sv. Pavel VI.)
Sobota, 20. Julij 2024
Na vrh