Timotej

Med moškimi imeni v Sloveniji je ime Timotej na 128. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 1. 1. 2011 z imenom Timotej poimenovanih 1630 (2008: 1496; 1994: 409; 1971: 14) oseb. Podrobnejši podatki po obdobjih kažejo, da je bilo tričetrt nosilcev imena Timotej rojenih v obdobju 1991–2010. Podobno velja tudi za njegovo pogostejšo skrajšano obliko Tim (2011: 2253; 2008: 1985; 1994: 360; 1985: 36). Ostale različice: Time, Timej (2011: 27), Timen (2011: 8), Timi (2011: 185; 2008: 169; 1994: 46), Timo (2011: 35; 1994: 12), Timon (2011: 204; 2008: 172; 1994: 19), Timotij. Ženska oblika: Timoteja (2011: 18; 1994: 5).


  God:

  • 26. januar
  • 8. april
  • 3. maj
  • 21. maj
  • 10. junij
  • 1. avgust
  • 19. avgust
  • 22. avgusta

Ime Timotej z različico Timotij izhaja iz latinskega imena Timotheus, to pa iz grškega Timótheos, ki je zloženo iz grških besed tīmē´ 'čast' in theós 'bog'. S prvo sestavino tīmē´ 'čast' razlagajo tudi ime Timon.

V koledarju je 9 svetnikov z imenom Timotej

Timotej in Tit, sv., † 1. st., učenca apostola Pavla (26. januar) - Timotej, učenec apostola Pavla. Do svoje mučeniške smrti je bil škof v Efezu v Mali Aziji. Velja za priprošnjika pri boleznih želodca.
Timolej, Dionizij, Romul in tovariši, sv., † 305, palestinski mučenci (24. marec)
Timotej, sv., prva st., mučenec v Antiohiji (Maksim in Timotej - 8. april)
Timotej in Maver, sv., † 2.86, mučenca v Antinoi vTebaidi (3. maj)
Timotej, sv., 2./3. st.?, diakon in mučenec v Mavretaniji (21. maj)
Timotej, sv., 4. st., škof in mučenec v Prusiji (10. junij)
Timotej, sv., 6. st., škof na otoku v Helespontu (1. avgust)
Timotej, Agapij, Tekla in drugi, sv., † 305, mučenci v Palestini (19. avgust)
Timotej, sv., † 303, mučenec v Rimu (22. avgust) - proprošnjik proti bolezni želodca

... in dva blažena

Timotej a Monticchio, bl., † 1504, duhovnik reda minoritov (22. avgust)
Timotej Giaccardo, bl., † 1948, apostol tiska iz Italije (24. januar, god 22. oktober)

... zelo podobno je tudi ime

Timo, sv., † 1102, škof v Salzburgu v Avstriji (28. september)

Zajemi vsak dan

Žena, ki ljubi moža, je srečna v zakonu, dokler lahko veruje vanj; tako dolgo ga ljubi. Z vero vanj se podira tudi ljubezen do njega.

(Anton Trstenjak)
Petek, 22. September 2023
Na vrh