Viktorija

Med ženskimi imeni v Sloveniji je ime Viktorija na 129. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo s tem imenom poimenovanih 1981(2008: 2026; 1994: 2306; 1971: 2448) ženskih oseb. Različice: Victoria 2012: 21), Vika (103), Viki (18), Vikica (67), Viktoria (40), Vittoria (6). Moške oblike: Viktor (2012: 3021 1994: 4542; 1971: 6502), Victor (2012: 17), Vik (7), Viki (33), Viko (12), Vittorio (8).


    God:

    • 12. februar
    • 10. julij
    • 22. avgust

Ime Viktorija izhaja iz latinskega imena Victoria. To povezujejo z imenom rimske boginje zmage Victorie, ki ji v grščini ustreza Nī´kē. Imenu Viktorija sta pomensko sorodni imeni Victor, slovensko Viktor, z izpeljankama Victorius in Victorinus, slovensko Viktorij in Viktorin, s prvotnim pomenom 'zmagovalec' ter Vincentius, slovensko Vincenc, 'zmagujoči'. Slovenska različica imen Viktorija in Viktor sta Zmagoslava in Zmagoslav, skrajšano Zmaga in Zmago. Svetišče boginje Viktorije je stalo pod Palatinom v Rimu. Zaobljubil ga je rimski konzul Lucius Postumus leta 294 pred Kristusom. Proti koncu republike je Viktorija postala simbol zmage političnih voditeljev, v času cesarja Avgusta pa je bila Victoria Avgusta zamišljena kot temelj njegove vojaške moči.

Viktorija je tudi ime več mučenk. V koledarju sta 10. julija Viktorija, mučenka v Sabini v Italiji († prva st.) in 22. avgusta bl. Viktorija Diez, učiteljica in mučenka v Španiji.

 

Zajemi vsak dan

Cerkev je bila ustanovljena, da gradi Božje kraljestvo že tukaj na zemlji, ne pa, da si pridobiva zemeljsko oblast.

(sv. Pavel VI.)
Sobota, 20. Julij 2024
Na vrh