Anastazij

Med moškimi imeni v Sloveniji je ime Anastazij na 2506. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 1. 1. 2011 s tem imenom poimenovanih 7 oseb (1994: 7). Različice imena Anastazij so: Anastas, Anastazijan, Nastja (2011: 24), Nasto, Staš (352), Staško (12), Stašo (17). Ženske oblike: Anastazija (2011: 280), Asja (213), Asta (27), Nasta (35), Nastia (8), Nastasja (36), Nastja (1469), Staša (580), Staška (11), Tasja (8).


  God:

  • 22. januar
  • 20. april
  • 20. maj
  • 30. maj
  • 14. junij
  • 26. avgust
  • 16. oktober
  • 19. december

Ime Anastazij izhaja prek latinskega Anastasius iz grškega imena Anastásios. To razlagajo z grškim anástasis 'vstajenje od mrtvih', pravzaprav 'rojen na veliko noč'. Slovensko anastaza zdaj pomeni 'vstajenje (po bolezni); ozdravljenje; prenašanje; razmnoževanje (v tiskarstvu)'. Različici Nastja in Nasto sta tvorjenki na ‑ja in ‑o iz imenske podstave Nast-, ki je nastala po krajšanju iz imena Anastazij. Končnica ‑ja, ki je tudi v ženskem imenu Nastja, je ruska in je imela prvotno ljubkovalni in (ali) manjšalni pomen (enako npr. še v imenu Katja, Vanja iz Katarina). Oblika Staš je nastala po krajšanju imena Anastas, iz nje pa sta s priponskima obraziloma ‑ko in ‑o tvorjeni različici Staško in Stašo. Ustrezni ženski obliki sta Staša in Staška.

Anastazij in Anastazija sta pri Francozih Anastace, Anastay, Anastasie, Anastaise, pri Nemcih Anastasia, skrajšano Asta, Stase, Stasi, pri Angležih Anastasia, Stacey, Stacie, Stacy, pri Rusih Asja, Asta, Nasja, Nastasja, Stasja, Tasja, hrvaško ali srbsko Anastas, Anastasije, Anastažio, Nastas, Nasto, Nacko, Anastazija, Nastazija, Nasta.

Anastazij je ime mnogih svetnikov, je pa tudi več svetih Anastazij. V koledarju so 22. januarja Anastazij Perzijski, mučenec (u. leta 628), 20. aprila Anastazij Sinajski, opat (u. 700), 14. junija Anastazij Španski, mučenec (u. 853), 16. oktobra Anastazij, francoski redovnik (u. 1085),19. decembra Anastazij I., papež (u. 401).

Zajemi vsak dan

Želim vam, dragi mladi, da bi svojo rast v starosti in modrosti doživljali v neposrednem stiku z naravo. Dajte si čas za to!

(sv. Janez Pavel II.)
Torek, 16. Julij 2024
Na vrh