Albert

Albert je med moškimi imeni v Sloveniji na 170. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo leta 2006 imenom Albert poimenovanih 911 (1971: 1593, 1994: 1163) oseb. Kot kažejo statistični podatki, je zanimanje za to ime v zadnjih desetletjih zelo upadlo. Zelo redki sta bili njegovi možni skrajšani obliki Al (12) in Bert (17). Ženska oblika imena Albert je Alberta (1971: 13, 1994: 128, 2006: 101, 580. mesto) s skrajšano obliko Berta (1971: 1345, 1994: 918, 2006: 735, 218. mesto) in izpeljanko Albertina (10).


  God:

  • 8. januar
  • 5. april
  • 7. april
  • 17. junij
  • 8. julij
  • 7. avgust
  • 17. september
  • 15. november
  • 24. november

  ali na god sv. Adalberta:

  • 20. junij

Ime Albert izhaja iz nemškega imena Albert, ki je z različico Albrecht nastalo iz starejšega Adalbert oziroma Adalbrecht. Ti imeni sta zloženki iz starovisokonemških besed adal 'plemenit' in beraht 'bleščeč, slaven'. Skrajšani nemški obliki imena Albert sta Abbo in Bert. V starejših virih se ime Albert na slovenskem ozemlju pojavlja precej pogosto že v 12. stoletju. Albert je tudi slovenski priimek, oblika Albreht pa se je ohranila samo v številnih priimkih. Ima ga npr. tudi slovenski pesnik in pisatelj Fran Albreht.

Albert je ime več krščanskih svetnikov: aprilska (v koledarju 5. in 7. aprila) sta Albert iz Montecorvina, škof, ki je umrl 5. aprila 1127 in Albert († 1140) rekluz v Hainantu v Belgiji; dalje Adalbert, nadškof v Magdeburgu, ki je umrl 20 junija 981 (v koledarju 20. junija), Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj iz 13. stoletja (v koledarju 15. novembra); Albert, škof iz mesta Cashel na Irskem (iz 10 st.); Albert, samostanski brat iz italijanskega samostana Sestri († 1239) (goduje 8. julija); 24. novembra goduje Albert škof v belgijskem Lieggeu, mučenec v Reimsu v Franciji († 1192); 17. junija pa sv. Albert Chmielowski († 1916), frančiškanski tretjerednik; med svetnike sta bila prišteta tudi karmeličana sv. Albert iz Trapanija († 1307 - goduje 7. avgusta) in škof Albert Jeruzalemski († 1214 - god 17. septembra).

Zajemi vsak dan

Skrivnostno je srce, bolj ko vse, kdo ga more doumeti? Jaz, Gospod, preiskujem srca, preskušam obisti, da poplačam vsakemu po njegovem vedenju, kakor zaslužijo njegova dela.

(prerok Jeremija)
Sreda, 7. December 2022
Na vrh